fbpx

Leczenie depresji, komory hiperbaryczne

Depresja określana jest mianem choroby cywilizacyjnej i dotyka coraz większej ilości osób. Smutek, apatia, rozdrażnienie czy niepokój to tylko kilka z objawów które mogą towarzyszyć depresji. Ciągły stres, pośpiech, narastające problemy, przepracowanie i jak się okazuje… niewłaściwa dieta – to wszystko przyczynia się do powstawania tej choroby!

Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie wskazują, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Wśród osób zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu 12-25% cierpi z powodu depresji, z czego połowa spełnia kryteria depresji umiarkowanej lub ciężkiej.

Istnieją badania donoszące o przeciwdepresyjnym działaniu tlenoterapii hiperbarycznej. Poprawa nastroju idzie w parze z korzyściami jeśli chodzi o funkcjonowanie mózgu – u poddanych badaniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi różnego typu obserwuje się usprawnienie metabolizmu komórek nerwowych, dotlenienie obszarów objętych hipoksją ( niedotlenieniem tkanek ) , poprawę pamięci, lepszą koncentrację, lepsze wyniki w testach na inteligencję oraz zmniejszenie dolegliwości depresyjnych (ocena z użyciem skali depresji Hamiltona).

Depresja i HBOT

Przeprowadzono badanie z udziałem rekonwalescentów po przebytym krwotocznym udarze mózgu u których zdiagnozowano depresję. 60 pacjentów z ww symptomami podzielono na dwie grupy – 30-osobową grupę poddaną terapii HBOT oraz 30-osobową grupę kontrolną leczoną lekiem Deanxit. Skuteczność terapii oceniano przed i 4 tygodnie po badaniu za pomocą skali depresji Hamiltona. Okazało się, że w obu grupach zaobserwowano poprawę w samopoczuciu, przy czym poprawa w grupie HBO była dużo większa niż w grupie kontrolnej.