dr Grzegorz Biliński

 

Pracę doktorską obronił na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badał zaburzenia równowagi jako konsekwencję zabiegów na sercu. Jest autorem i współautorem publikacji, prowadził badania naukowe. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii oraz liczne szkolenia specjalistyczne w Polsce i na Świecie. Od wielu lat pracuje z osobami z głęboką niepełnosprawnością, bliskie mu są problemy dzieci z porażeniem mózgowym. Po stażu w zakładzie rehabilitacji Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu (obecny Uniwersytecki Szpital Kliniczny) był związany m.in. ze szpitalnym oddziałem kardiologicznym, prowadził też terapie i konsultował chorych na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Został fizjoterapeutą w ZAZ Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Dzięki nowatorskim metodom pracy i spektakularnym efektom pracy z pacjentami w śpiączce otrzymuje prośby o pomoc w różnych przypadkach w całym kraju. Od lat zgłębia tajniki tlenoterapii hiperbarycznej, a obecnie z powodzeniem stosuje ją u swoich pacjentów.

mgr Magdalena Kury

 

Magister fizjoterapii po Politechnice Opolskiej. Wcześniej pracowała z dorosłymi i dziećmi borykającymi się z różnymi chorobami w jednym z renomowanych ośrodków rehabilitacyjnych. Uważa, że tylko bezustanny rozwój pozwala na osiągnięcie sukcesu, dlatego ukończyła wiele kursów, np. terapii narzędziowej tkanek miękkich czy masażu tkanek głębokich. Obecnie jest prowadzącą fizjoterapeutką w Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej o2 Max w Opolu. Pomaga pacjentom odzyskać zdrowie i radość z życia.